Archiwum

3/1964 vol. 63
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE UKŁADY CEN MLEKA I MASŁA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):3-28
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA ZMIAN W GOSPODARCE FINANSOWEJ I POLITYCE FINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W LATACH 1958-1962

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):29-46
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE PODZIAŁU KOSZTÓW PRAC UPRAWOWYCH PRZY OBLICZANIU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):47-58
 
PRACA ORYGINALNA
 

PIENIĘŻNA OPŁATA PRACY A PROBLEM GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):59-70
 
PRACA ORYGINALNA
 

KÓŁKA ROLNICZE A POSTĘP TECHNICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):71-82
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):83-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA EKONOMIKI ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):91-102
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W CZECHOSŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):103-108
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYDATNOŚĆ KLASYFIKACJI GRUNTÓW DO PLANOWANIA W DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW LOKALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):109-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE FUNKCJI PRODUKCJI DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):121-128
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIEŃ RACJONALNEJ ORGANIZACJI TERENU W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):129-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):135-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZATRUDNIENIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I MIGRACJA ZE WSI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):145-149
 
PRACA ORYGINALNA
 

R. ŁUKASIK: RACHUNKOWOŚĆ ROLNA W DAWNEJ POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):150-152
 
PRACA ORYGINALNA
 

H. CHOŁAJ: PROCENT JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):153-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

M. DZIEWICKA: CHŁOPI-ROBOTNICY, WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ IER

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):160-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWY KONGRES ŻYWNOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):165-169
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE SEKCJI AGRONOMII SPOŁECZNEJ KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY V WYDZIALE PAN (KOMUNIKAT Z PRAC SEKCJI W LATACH 1961-1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):170-173
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):174-180
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):181-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):189-195
 
Journals System - logo
Scroll to top