Archiwum

4/1958 vol. 28
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY MONOPOLU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI ZMIAN W HODOWLI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH (1949-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):15-37
 

UWAGI O MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):38-52
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWY KURS W POLITYCE ROLNE ZSRR I ZMIANY W MODELU ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):53-68
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW WIELKOROLNYCH W REJONIE ŚRODKOWO-ZACHODNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):69-86
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZMIAN I UPROSZCZENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW METODĄ ROZDZIELCZĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):87-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

PREMIOWANIE WYSOKOŚCI PLONÓW ROŚLIN KONTRAKTOWANYCH W ZWIĄZKU Z SYSTEMEM STOSOWANIA DWÓCH CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):99-113
 
PRACA ORYGINALNA
 

RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):134-143
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY NAWOZÓW SZTUCZNYCH W ROLNICTWIE ZACHODNIO-EUROPEJSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):144-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROJEKT ROZWOJU STREFY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):151-152
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):153-156
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWY SPIS ROLNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):157-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZEBRANIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):162-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):167-169
 
Journals System - logo
Scroll to top