Archiwum
2/1962 vol. 50
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):1
 

DICENT DR HANNA PASZKOWICZOWA (1892-1961)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):3–4
 
PRACA ORYGINALNA

METODY I STAN BADAŃ NAD RACJONALIZACJĄ GOSPODARSTW ROLNICZYCH (ZA GRANICĄ I W POLSCE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):5–24
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA FUNKCJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):25–36
 
PRACA ORYGINALNA

MIĘDZYREJONOWE RÓŻNICE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH I NAKŁADÓW W PRODUKCJI CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):37–60
 
PRACA ORYGINALNA

ELASTYCZNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW (na przykładzie 4 województw)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):61–78
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA DOCHODU W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):79–94
 
PRACA ORYGINALNA

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA WARZYWA ŚWIEŻE W M. SZCZECINIE W LATACH 1952-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):95–106
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):107–109
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE SYSTEMATYKI I TERMINOLOGII W RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):110–117
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE SYSTEMATYKI I TERMINOLOGII W RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):118–122
 
PRACA ORYGINALNA

MIEJSCE ROLNICTWA W EKONOMICE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):123–138
 
PRACA ORYGINALNA

ROZDRABNIANIE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WYNIKU DZIAŁÓW RODZINNYCH W LATACH 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):139–145
 
PRACA ORYGINALNA

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):146–158
 
PRACA ORYGINALNA

INFORMACJA O METODYCE OBLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI W RACHUNKOWOŚCI SZWAJCARSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):159–165
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMATYKA I METODY OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):166–171
 
PRACA ORYGINALNA

ATLAS ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):172–176
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):177–179
 
PRACA ORYGINALNA

J. KOSICKI: WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA USPOŁECZNIONEGO A JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):180–184
 
PRACA ORYGINALNA

W. KWIECIEŃ: METODYKA USTALANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):185–189
 
PRACA ORYGINALNA

ZE ZJAZDU KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN WE WROCŁAWIU (28 i 29 WRZEŚNIA 1961 ROKU)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):190–192
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):193–199
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):200–207
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):209–214