Archiwum
1/1962 vol. 49
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):1
 
PRACA ORYGINALNA

KRYTYKA TEORII JEDNOLITOŚCI I NIEPODZIELNOŚCI DOCHODU CHŁOPSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):3–18
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PRODUKCYJNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):19–38
 
PRACA ORYGINALNA

ZWIĄZKI POMIĘDZY CENAMI A PRODUKCJĄ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):39–54
 
PRACA ORYGINALNA

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIELKOŚCI PŁAC W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):55–72
 
PRACA ORYGINALNA

WIARYGODNOŚĆ DANYCH RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ O NAKŁADACH PRACY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):73–92
 
PRACA ORYGINALNA

ANALIZA PORÓWNAWCZA NAKŁADÓW PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):93–106
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):107–111
 
PRACA ORYGINALNA

O RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SZWAJCARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):112–118
 
PRACA ORYGINALNA

UWAGI O SYTUACJI RYNKOWEJ W ROKU 1960/61

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):119–131
 
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY W STOSUNKACH PRACY NA WSI W LATACH 1957-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):132–146
 
PRACA ORYGINALNA

METODY OPRACOWANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):147–150
 
PRACA ORYGINALNA

SPOŻYCIE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):151–154
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE OBSZAR UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):155–160
 
PRACA ORYGINALNA

p. lAMARTINE YATES: FOOD, LAND AND MANPOWER IN WESTEN EUROPE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):161–169
 
PRACA ORYGINALNA

K. SOKOŁOWSKI: CENY ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):170–175
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):176–188
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):189–191