Archiwum

1/1962 vol. 49
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

KRYTYKA TEORII JEDNOLITOŚCI I NIEPODZIELNOŚCI DOCHODU CHŁOPSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):3-18
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PRODUKCYJNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):19-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZWIĄZKI POMIĘDZY CENAMI A PRODUKCJĄ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):39-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIELKOŚCI PŁAC W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):55-72
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIARYGODNOŚĆ DANYCH RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ O NAKŁADACH PRACY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):73-92
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA NAKŁADÓW PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):93-106
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):107-111
 
PRACA ORYGINALNA
 

O RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SZWAJCARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):112-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI O SYTUACJI RYNKOWEJ W ROKU 1960/61

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):119-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY W STOSUNKACH PRACY NA WSI W LATACH 1957-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):132-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY OPRACOWANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):147-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):151-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE OBSZAR UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):155-160
 
PRACA ORYGINALNA
 

p. lAMARTINE YATES: FOOD, LAND AND MANPOWER IN WESTEN EUROPE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):161-169
 
PRACA ORYGINALNA
 

K. SOKOŁOWSKI: CENY ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):170-175
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):176-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):189-191
 
Journals System - logo
Scroll to top