Autor Michał Soliwoda
 
PRACA ORYGINALNA

DYLEMATY WOKÓŁ WYMIARU FINANSOWEGO ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):112–127
 
RECENZJE - POLEMIKI

SŁAWOMIR JUSZCZYK: AMORTYZACJA W EKONOMICE AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):139–145
 
PRACA ORYGINALNA

FINANSE ROLNICTWA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH – PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):68–86
 
PRACA ORYGINALNA

PODEJŚCIE BEHAWIORALNE I EKSPERYMENT EKONOMICZNY W FINANSACH ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):57–77