KRONIKA
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV. AND 25TH ANNUAL CONFERENCE OF THE AUSTRIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ECONOMICS “GLOBAL AGRIBUSINESS AND RURAL ECONOMY” (PERSPEKTYWY ROLNE 24. I 25. COROCZNA KONFERENCJA AUSTRIACKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ROLNICTWA „AGROBIZNES I GOSPODARKA WIEJSKA NA ŚWIECIE”)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 30-05-2016
Data publikacji: 30-05-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):190–199
 
SŁOWA KLUCZOWE