Artykuły autora Adam Wąs
 
PRACA ORYGINALNA

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2017;350(1):50–74
PRACA ORYGINALNA

IMPACT OF THE CAP “NEW GREENING” ON ECONOMIC RESULTS OF THE POLISH FARMS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;341 (Suplement)(4):105–121
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600