Artykuły autora Zbigniew Gołaś
 
PRACA ORYGINALNA

KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;358(1):22–43
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;332(3):68–88
PRACA ORYGINALNA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):78–98
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;325(4):30–50
PRACA ORYGINALNA

WYDAJNOŚĆ I DOCHODOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE W ŚWIETLE RACHUNKÓW EKONOMICZNYCH DLA ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;324(3):19–42
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600