Autor Adam Wąs
 
PRACA ORYGINALNA
 

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):50–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

IMPACT OF THE CAP “NEW GREENING” ON ECONOMIC RESULTS OF THE POLISH FARMS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):105–121
 
PRACA ORYGINALNA
 

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):66–80