PRACA ORYGINALNA
WSKAŹNIKOWE UBEZPIECZENIE NADWYŻKI BEZPOŚREDNIEJ W ROLNICTWIE – IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH WYZWAŃ
Piotr Sulewski 1  
,  
Adam Wąs 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Data publikacji: 18-06-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):3–27
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W opracowaniu podjęto próbę oceny przydatności indeksowego ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej w porównaniu z tradycyjnymi ubezpieczeniami produkcyjnymi. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych FADN, ograniczając jej zakres do przykładu pszenicy ozimej. Przeprowadzone symulacje wykazały, że kategoria nadwyżki cechuje się wyższą zmiennością niż plony czy ceny, stąd koszty jej ubezpieczenia wyrażone „składką sprawiedliwą” byłyby wyższe niż w przypadku tradycyjnego ubezpieczenia produkcyjnego. Zasadniczym problemem ubezpieczeń indeksowych pozostaje jednak ryzyko bazowe związane z możliwością nieotrzymania odszkodowania przez część ubezpieczonych, pomimo poniesienia straty. Przeprowadzone analizy wykazały, że założenie indeksu bazującego na przeciętnym spadku plonów w województwie skutkowałoby znaczącym odsetkiem błędów w zakresie wypłaty i odmowy przyznania odszkodowania w porównaniu z ubezpieczeniem o indywidualnym charakterze. Budowa systemu ubezpieczeń indeksowych wymagałaby pozyskiwania do konstrukcji wskaźników informacji z obszarów o znacznie mniejszym zasięgu terytorialnym.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600