Słowo kluczowe trzoda chlewna
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZT PRODUKCJI ŻYWCA PRZY UŻYCIU TRZODY CHLEWNEJ SUCHYMI PASZAMI Z AUTOMATÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):124–133
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW I NAKŁADÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):97–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):135–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ, W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):15–32
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH (I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):53–70
 
PRACA ORYGINALNA
 

RYNEK TRZODY I JEGO SYSTEMY SYGNALIZACYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):7–22
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY A PODAŻ TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1952-1959 W WOJ. POZNAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):163–166
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):177–179
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZWIĄZKI POMIĘDZY CENAMI A PRODUKCJĄ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):39–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34–47
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75–84
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA KONIUNKTURY NA TRZODĘ W KSZTAŁTOWANIU SPOŻYCIA MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1949-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):16–32
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI ZMIAN W HODOWLI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH (1949-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):15–37
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

BADANIA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ WARUNKÓW KONTRAKTACJI TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951 I 1952

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):105–146
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):40–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWARUNKOWANIA ZMIAN CEN WIEPRZOWINY I DOCHODÓW PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):44–66