Słowo kluczowe Polish agriculture
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):47–70
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOVATIONS ON THE POLISH FARMS, THEIR SCOPE OF IMPLEMENTATION AND SIGNIFICANCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):82–104
 
PRACA ORYGINALNA
 

EVOLUTION OF THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF AGRICULTURE FOR THE POLISH ECONOMY IN 1989-2014

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):3–26
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE W OSTATNIM 10-LECIU NA TLE ROLNICTWA UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):50–67
 
PRACA ORYGINALNA
 

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56