RECENZJA KSIĄŻKI
RECENZJE-POLEMIKI: AGNIESZKA POCZTA-WAJDA: POLITYKA WSPIERANIA ROLNICTWA A PROBLEM DEPRYWACJI DOCHODOWEJ ROLNIKÓW W KRAJACH O RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Data publikacji: 29-03-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;354(1):214–220
SŁOWA KLUCZOWE
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600