Archiwum
3/1961 vol. 45
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):1–2
 

KIERUNKI BADAŃ NAD RYNKIEM PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):3–16
 
PRACA ORYGINALNA

RZUTOWANIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH NA PLAN PERSPEKTYWICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):17–24
 
PRACA ORYGINALNA

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIEJ KONFERENCJI W SPRAWIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):25–36
 
PRACA ORYGINALNA

ZASTOSOWANIE SYNTETYCZNEGO WZORU ZATRUDNIENIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):59–76
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW DOCHODÓW LUDNOŚCI I CEN NA POZIOM I ZMIANY W SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):77–92
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA EUROPEJSKIEGO W PERSPEKTYWIE 1965 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):93–103
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO W PASIE UPRAWY KUKURYDZY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):104–107
 
PRACA ORYGINALNA

Z PROBLEMATYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):108–116
 
PRACA ORYGINALNA

CENY PORÓWNYWALNE DO OBLICZEŃ GLOBALNEJ I GOTOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):117–120
 
PRACA ORYGINALNA

DOCHÓD A KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):121–131
 
PRACA ORYGINALNA

SYMPOZJUM NAUKOWE NA TEMAT AGROKLIMATYCZNYCH PODSTAW ROZMIESZCZENIA I SPECJALIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):132–136
 
PRACA ORYGINALNA

POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):137–141
 
PRACA ORYGINALNA

Z PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY (SYMPOZJUM W BERLINIE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):142–148
 
PRACA ORYGINALNA

KOZŁOWSKI Z.: OBOWIĄZKOWE DOSTAWY W PLANIE SZEŚCIOLETNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):149–157
 
PRACA ORYGINALNA

KRONIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):158–164
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):165–176
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):177–179