Archiwum
2/1961 vol. (dodatek)
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):1–2
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):3–24
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1957/58, 1958/59 I 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):25–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):91–170
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):171–196
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH METOD LICZENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):197–210
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACOCHŁONNOŚĆ ROBÓT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):211–243
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANEKS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):244–255
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):256–257