Autor Zbigniew Gołaś
 
PRACA ORYGINALNA

KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):22–43
 
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZAPASAMI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):68–88
 
PRACA ORYGINALNA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):78–98
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):30–50
 
PRACA ORYGINALNA

WYDAJNOŚĆ I DOCHODOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE W ŚWIETLE RACHUNKÓW EKONOMICZNYCH DLA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;324(3):19–42