Autor Wojciech Józwiak
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD PROGRAMOWANIA LINIOWEGO I PLANOWANIA PROGRAMU W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):142–153
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOVATIONS ON THE POLISH FARMS, THEIR SCOPE OF IMPLEMENTATION AND SIGNIFICANCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):82–104
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIAT, UNIA EUROPEJSKA I POLSKA 2050 − REFLEKSJE NAD PARADOKSAMI FUTUROLOGII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):3–13
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI I ZAKRES WSPARCIA INWESTYCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2014 – 2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):42–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE W PIERWSZYCH LATACH CZŁONKOSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):76–89