Autor Justyna Góral
 
PRACA ORYGINALNA

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):126–134
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):3–23