PRACA ORYGINALNA
ZMIENNOŚĆ CEN MLEKA A KSZTAŁTOWANIE SIĘ NADWYŻKI NA SAMOFINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data akceptacji: 12-06-2017
Data publikacji: 12-06-2017
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;351(2):77–93
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł został poświęcony badaniom na temat kształtowania się nadwyżki na samofinansowanie inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Do badań wykorzystano gospodarstwa modelowe zbudowane na podstawie informacji FADN o średnich parametrach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych. Nadano stochastyczny charakter cenie mleka i przeprowadzono symulacje metodą Monte Carlo w celu uzyskania rozkładu wartości oczekiwanej nadwyżki na samofinansowanie inwestycji. Wyniki wskazują, że we wszystkich gospodarstwach średnia wartość oczekiwana nadwyżki będzie w latach 2016-2020 niższa niż w 2013 r. Poziom nadwyżki w gospodarstwach najmniejszych może pozwolić jedynie na inwestycje o bardzo niskiej wartości. Gospodarstwa silniejsze ekonomicznie będą w stanie zwiększać swój potencjał produkcyjny przez inwestycje rozwojowe.