Słowo kluczowe gospodarstwo rolnicze
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZIEMIA I INNE ŚRODKI WŁASNE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO W RACHUNKU EKONOMICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):3–20
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYLEMATY WOKÓŁ WYMIARU FINANSOWEGO ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):112–127
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):55–71
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYWESTYCJE PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH TOWAROWYCH – PRÓBA IDENTYFIKACJI SKALI ZJAWISKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):76–87
 
PRACA ORYGINALNA
 

ODDZIAŁYWANIE ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):99–115