Słowo kluczowe ZSRR

 
PRACA ORYGINALNA
 

KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):23-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154-157
 
PRACA ORYGINALNA
 

GENEZA I CECHY OBECNEGO SYSTEMU SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):101-111
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEBUDOWA ZARZĄDZANIA ROLNICTWEM ZSRR I NOWE FORMY KIEROWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):111-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI I KONCENTRACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):99-110
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135-139
 
PRACA ORYGINALNA
 

ATLAS ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):172-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMATYKA I METODY OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):166-171
 

ROLNICTWO ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):141-143
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117-121
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW I CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):126-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80-89
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAMIERZENIA ROZWOJU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA W ZSRR W LATACH 1956-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):120-124
 
Journals System - logo
Scroll to top