Słowo kluczowe Państwowe Gospodarstwa Rolne
 
PRACA ORYGINALNA

PŁACE W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):101–112
 
PRACA ORYGINALNA

T. RYCHLIK - RENTOWNOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ PAŃSWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):177–184
 
PRACA ORYGINALNA

IV. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 1961/62 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):64–89
 
PRACA ORYGINALNA

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3–5
 
PRACA ORYGINALNA

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):162–165
 
PRACA ORYGINALNA

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE W BUDŻECIE PAŃSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):143–146
 
PRACA ORYGINALNA

PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156–159
 
PRACA ORYGINALNA

W SP[RAWIE WŁAŚCIWYCH ZASAD ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):79–90
 
PRACA ORYGINALNA

RYSZARD MANTEUFFEL - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE 1946-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):172–177
 
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):144–160
 
PRACA ORYGINALNA

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66–85
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52–65
 
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA WPROWADZENIA WEWNĘTRZNEGO ROZRACHUNKU GOSPODARCZEGO W ZESPOLE PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):107–123
 
PRACA ORYGINALNA

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3–27