Słowo kluczowe żywność
 
PRACA ORYGINALNA
 

HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):101–124
 
PRACA ORYGINALNA
 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI JAKO NOWA DYSCYPLINA NAUKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):7–28
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA ROLNICZA I SPOŻYCIE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):109–113
 
PRACA ORYGINALNA
 

LUDNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ NIEKTÓRYCH KRAJÓW AZJI I DALEKIEGO WSCHODU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):93–99
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPECYFIKA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO JAKO PROBLEMU BEZ ROZWIĄZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):95–106
 
PRACA ORYGINALNA
 

Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):122–132
 
PRACA ORYGINALNA
 

KRYTERIA WYBORU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW Z POLSKI, CZECH I SŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):113–121
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85–102
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE EKONOMICZNE W EUROPEJSKICH ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):38–55