Archiwum
5/1962 vol. 53
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):1
 
PRACA ORYGINALNA

SYNTETYCZNE MIERNIKI GOSPODARKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):3–18
 
PRACA ORYGINALNA

GŁÓWNE ZASADY METODY OPTYMALNEGO PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARCE PLANOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):19–34
 
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35–56
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM DOCHODÓW W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):57–64
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):65–78
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW MECHANIZACJI NA EKONOMIKĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):79–92
 
PRACA ORYGINALNA

ŹRÓDŁA DEFICYTU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):93–108
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO KRAJÓW RWPG W LATACH 1951-1961

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):109–125
 
PRACA ORYGINALNA

SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):126–134
 
PRACA ORYGINALNA

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135–139
 
PRACA ORYGINALNA

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI ROLNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):140–144
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWICZNE OBLICZANIE PLONÓW W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):145–150
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW JAKOŚCI GLEB NA PRODUKCJĘ I DOCHODY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):151–155
 
PRACA ORYGINALNA

PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156–159
 
PRACA ORYGINALNA

AUGUSTYN WOŚ: ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):160–168
 
PRACA ORYGINALNA

SOKOŁOWSKI - ODPŁYW LUDNOŚCI ZE WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):169–176
 
PRACA ORYGINALNA

SESJA POŚWIĘCONA ROLNICZYM PROBLEMOM RZESZOWSZCZYZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):177–184
 
PRACA ORYGINALNA

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):185–189
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):193–205
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):207–209