Archiwum

5/1962 vol. 53
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYNTETYCZNE MIERNIKI GOSPODARKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):3-18
 
PRACA ORYGINALNA
 

GŁÓWNE ZASADY METODY OPTYMALNEGO PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W SOCJALISTYCZNEJ GOSPODARCE PLANOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):19-34
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35-56
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM DOCHODÓW W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):57-64
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):65-78
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW MECHANIZACJI NA EKONOMIKĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):79-92
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŹRÓDŁA DEFICYTU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):93-108
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO KRAJÓW RWPG W LATACH 1951-1961

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):109-125
 
PRACA ORYGINALNA
 

SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI I SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):126-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135-139
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI ROLNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):140-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

PERSPEKTYWICZNE OBLICZANIE PLONÓW W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):145-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEB NA PRODUKCJĘ I DOCHODY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):151-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

AUGUSTYN WOŚ: ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):160-168
 
PRACA ORYGINALNA
 

SOKOŁOWSKI - ODPŁYW LUDNOŚCI ZE WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):169-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

SESJA POŚWIĘCONA ROLNICZYM PROBLEMOM RZESZOWSZCZYZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):177-184
 
PRACA ORYGINALNA
 

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):185-189
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):193-205
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):207-209
 
Journals System - logo
Scroll to top