Autor Włodzimierz Rembisz
 
RECENZJE - POLEMIKI

KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):199–203
 
PRACA ORYGINALNA

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31