Autor Włodzimierz Rembisz
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

KRZYSZTOF FIRLEJ: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY W POLSCE. NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):199–203
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOPUSZCZALNY POZIOM CENY SKUPU DLA PRODUCENTA I PRZETWÓRCY ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):49–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODELOWE UJĘCIE POPYTU NA CZYNNIKI WYTWÓRCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):14–31