Słowo kluczowe rozwój rolnictwa
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA BUŁGARSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):90–99
 

O ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):77–82
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY OPRACOWANIA PERSPEKTYWICZNYCH PLANÓW ROZWOJU PRODUKCJI PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):58–68
 
PRACA ORYGINALNA

PROJEKT ROZWOJU STREFY ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):151–152
 
PRACA ORYGINALNA

MODEL ROZWOJU ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE EFEKTÓW REALIZACJI WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):22–41
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI ROZWOJU SZWAJCARSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):27–45
 
PRACA ORYGINALNA

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5–17