Słowo kluczowe ekonomika rolnictwa
 
PRACA ORYGINALNA

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181–183
 
PRACA ORYGINALNA

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157–164
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMIKA ROLNICTWA, JEJ PRZEDMIOT, ZAKRES I ZADANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):69–84
 
PRACA ORYGINALNA

ROLA I CHARAKTER GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH I DZIAŁEK ROBOTNICZYCH W EKONOMICE ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):121–126
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;51(3):171–175
 
PRACA ORYGINALNA

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125–130