Słowo kluczowe PGR
 
PRACA ORYGINALNA

PŁACE W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):101–112
 
PRACA ORYGINALNA

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3–5
 
PRACA ORYGINALNA

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH METOD LICZENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):197–210
 
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):91–170
 
PRACA ORYGINALNA

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):162–165
 
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH - SOCZYSTYCH W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):69–92
 
PRACA ORYGINALNA

Z ZAGADNIEŃ RACJONALNEJ ORGANIZACJI TERENU W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):129–134
 
PRACA ORYGINALNA

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE W BUDŻECIE PAŃSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):143–146
 
PRACA ORYGINALNA

I. METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(5):3–6
 
PRACA ORYGINALNA

PŁACA JAKO BODZIEC MATERIALNEGO ZAINTERESOWANIA W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):156–159
 
PRACA ORYGINALNA

SYSTEM TARYFOWY W PGR A PROBLEMATYKA BODŹCÓW EKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):63–82
 
PRACA ORYGINALNA

J. KOSICKI: WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA USPOŁECZNIONEGO A JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):180–184
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):177–179
 
PRACA ORYGINALNA

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):38–54
 
PRACA ORYGINALNA

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (ZARYS ROZWOJU W KOLEJNYCH OKRESACH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):36–56
 
PRACA ORYGINALNA

RYSZARD MANTEUFFEL - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE 1946-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):172–177
 
PRACA ORYGINALNA

STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):132–136
 
PRACA ORYGINALNA

O METODZIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):3–15
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY OPRACOWANIA PERSPEKTYWICZNYCH PLANÓW ROZWOJU PRODUKCJI PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):58–68
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):47–70
 
PRACA ORYGINALNA

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRACY BRYGAD POLOWYCH PGR W WIOSENNEJ AKCJI UPRAWOWO-SIEWNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):76–113
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE RÓŻNIC MIĘDZY ORGANIZACJĄ GOSPODARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO A PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):89–96
 
PRACA ORYGINALNA

O PRACY KOMBAJNÓW W S-4 W PGR PODCZAS AKCJI ŻNIWNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):129–146
 
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83–128