Autor Stanisław Kowalczyk
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE: ROLNICTWO – GOSPODARKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):33–60
 
PRACA ORYGINALNA
 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI JAKO NOWA DYSCYPLINA NAUKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;361(4):7–28
 
PRACA ORYGINALNA
 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A JEDNOSTKA W TEORII EKONOMII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;352(3):41–59
 
PRACA ORYGINALNA
 

EUROPEAN MODEL OF AGRICULTURE IN RELATION TO GLOBAL CHALLENGES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):27–49
 
PRACA ORYGINALNA
 

EUROPEJSKI MODEL ROLNICTWA WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):35–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT POLICY IN 2007-2013

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):26–44