RECENZJE - POLEMIKI
KWESTIA AGRARNA – KWESTIA IMMORTALEM? UWAGI NA MARGINESIE PRACY ANNY MATUSZCZAK: EWOLUCJA KWESTII AGRARNEJ A ŚRODOWISKOWE DOBRA PUBLICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data publikacji: 23-09-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):172–180