REVIEWS AND POLEMICS
THE AGRARIAN ISSUE – THE IMMORTALEM ISSUE? SIDE NOTES TO THE MONOGRAPH BY ANNA MATUSZCZAK: EWOLUCJA KWESTII AGRARNEJ A ŚRODOWISKOWE DOBRA PUBLICZNE (EVOLUTION OF THE AGRARIAN ISSUE AND ENVIRONMENTAL PUBLIC GOODS)
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Publication date: 2021-09-23
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):172–180