Artykuły autora Stanisław Kowalczyk
 
PRACA ORYGINALNA

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A JEDNOSTKA W TEORII EKONOMII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2017;352(3):41–59
PRACA ORYGINALNA

EUROPEAN MODEL OF AGRICULTURE IN RELATION TO GLOBAL CHALLENGES

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;341 (Suplement)(4):27–49
PRACA ORYGINALNA

EUROPEJSKI MODEL ROLNICTWA WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;329(4):35–58
PRACA ORYGINALNA

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT POLICY IN 2007-2013

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;322 (Suplement)(1):26–44
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600