Author Władysław Misiuna
 
RESEARCH PAPER
 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128–133
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW DOCHODÓW LUDNOŚCI I CEN NA POZIOM I ZMIANY W SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):77–92
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO WOBEC PROBLEMU WYŻYWIENIA (STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):141–144
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53–68
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEBUDOWA ZARZĄDZANIA ROLNICTWEM ZSRR I NOWE FORMY KIEROWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):111–120
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROLNICTWA (PROBLEM WYŻYWIENIA W LATACH 1961-1975)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):24–37
 
RESEARCH PAPER
 

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94–104
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117–121
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ W LATACH 1961-1975

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):3–15
 
RESEARCH PAPER
 

NOWY KURS W POLITYCE ROLNE ZSRR I ZMIANY W MODELU ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):53–68