Słowo kluczowe zatrudnienie w rolnictwie
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151–154
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY REFORMY ROLNEJ I ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE W DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (ILO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):158–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89–102
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ŚWIATOWYM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):125–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

INTEGRACJA KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: OD OŻYWIENIA DO KRYZYSU W ROLNICTWIE (CZĘŚĆ I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):3–40