Słowo kluczowe renta gruntowa
 
PRACA ORYGINALNA
 

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142–148
 
PRACA ORYGINALNA
 

J. LEWANDOWSKI: RENTA GRUNTOWA W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):150–156
 
PRACA ORYGINALNA
 

WARTOŚĆ RYNKOWA TOWARÓW ROLNYCH A ŹRÓDŁARENTY RÓŻNICZKOWEJ 9W ŚWIETLE MARKSOWSKIEJ TEORII RENTY GRUNTOWEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):37–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

I. I. KOZODOJEW - RENTA GRUNTOWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):156–161
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ PODZIAŁU – UJĘCIE MODELOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):75–100