Słowo kluczowe nauki ekonomiczno-rolnicze
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESŁANKI ROZWOJU NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):3–14
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAUKI EKONOMICZNO-ROLNICZE W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):125–130
 
PRACA ORYGINALNA
 

POGLĄDY PROF. STEFANA. MOSZCZEŃSKIEGO W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):65–82
 
PRACA ORYGINALNA
 

UDZIAŁ POLSKICH EKONOMISTÓW ROLNYCH W KONGRESACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):128–145