Słowo kluczowe nakłady pracy
 
PRACA ORYGINALNA

PODZIAŁ GLEB W ZALEŻNOŚCI OD PONOSZONYCH NAKŁADÓW PRACY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):126–136
 
PRACA ORYGINALNA

RACHUNEK MODELOWY NAKŁADU PRACY I KOSZTÓW SPRZĘTU KOMBAJNEM S-4 W PORÓWNANIU ZE SNOPOWIĄZAŁKĄ WC-2

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):122–125
 
PRACA ORYGINALNA

ANALIZA PORÓWNAWCZA NAKŁADÓW PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):93–106
 
PRACA ORYGINALNA

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128–134
 
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44