Słowo kluczowe agricultural holding
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLISH FOOD SECTOR 5 YEARS AFTER THE ACCESSION

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):45–55