Słowo kluczowe Instytut Ekonomiki Rolnej
 
PRACA ORYGINALNA

KRONIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):158–164
 
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ W CSRS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):144–149
 
PRACA ORYGINALNA

ZEBRANIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;28(4):162–166
 
PRACA ORYGINALNA

UWAGI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):3–8
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):99–109