Archiwum

5/1960 vol. 41
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY INTENSYWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):3-32
 
PRACA ORYGINALNA
 

OGÓLNE TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):33-45
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH POWSTAŁYCH W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):46-63
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA W POLSCE NA TLE PRODUKCJI I SPOŻYCIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):64-88
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89-102
 
PRACA ORYGINALNA
 

TYPIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH METODĄ MODELOWĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):103-121
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPRAWOZDANIE I WNIOSKI Z PODRÓŻY PO POLSCE W DN. 20. IX - 3. X 1959 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):122-133
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ROLNICTWIE HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):134-145
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSPÓLNE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):146-152
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):153-156
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z BADAŃ NAD WPŁYWEM OBSZARU I JAKOŚCI GLEBY NA DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):162-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

DANE STATYSTYCZNE O POSTĘPIE W DZIEDZINIE MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):168-173
 
PRACA ORYGINALNA
 

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA ROLNICZEGO WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):174-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOSÓB ŻYWIENIA JAKO PODSTAWOWY CZYNNIK RENTOWNOŚCI PRODUKCJI MLEKA I MIĘSA WIEPRZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):177-187
 
PRACA ORYGINALNA
 

JÓZEF OKUNIEWSKI - INTENSYWNOŚĆ I POZIOM PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):188-196
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):197-201
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):202-204
 
Journals System - logo
Scroll to top