Archiwum
5/1959 vol. 35
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):2
 
PRACA ORYGINALNA

WSPOMNIENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):3–4
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5–23
 
PRACA ORYGINALNA

Z ZAGADNIEŃ PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROLNICTWA (PROBLEM WYŻYWIENIA W LATACH 1961-1975)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):24–37
 
PRACA ORYGINALNA

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):38–54
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO ORAZ KRYZYSU ROLNEGO NA POTRZEBĘ REGULACJI CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):55–61
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):62–68
 
PRACA ORYGINALNA

BADANIA ELASTYCZNOŚCI KONSUMPCJI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):69–82
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):83–93
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE CENY SIANA W RACHUNKACH EKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):94–99
 
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI UMACNIANIA KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):100–107
 
PRACA ORYGINALNA

METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW (GWARANTOWANE CENY ROLNICZE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):108–115
 
PRACA ORYGINALNA

ZUŻYCIE NAWOZÓW SZTUCZNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):116–123
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW UBOJU DOMOWEGO NA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA WIEPRZOWINĘ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):124–133
 
PRACA ORYGINALNA

LOKALIZACJA MŁYNÓW GOSPODARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):134–136
 
PRACA ORYGINALNA

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):137–139
 

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):140
 

ROLNICTWO ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):141–143
 
PRACA ORYGINALNA

SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):144–146
 
PRACA ORYGINALNA

WSTĘP DO ANALIZY EKONOMICZNEJ W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):147–150
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):151–156