Archiwum
2/1960 vol. 38
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):1
 
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3–14
 
PRACA ORYGINALNA

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):15–33
 
PRACA ORYGINALNA

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34–47
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):48–67
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW RENTY POŁOŻENIA NA REJONIZACJĘ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):68–79
 
PRACA ORYGINALNA

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80–89
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA BUŁGARSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):90–99
 
PRACA ORYGINALNA

OCENA METOD POPIERANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):100–108
 
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY PRACY KONI I TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):109–118
 
PRACA ORYGINALNA

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):119–125
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW I CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):126–130
 
PRACA ORYGINALNA

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):131–137
 
PRACA ORYGINALNA

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW OD SPRAW ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):138–144
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145–154
 
PRACA ORYGINALNA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):155–158
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):159–161