Archiwum

2/1960 vol. 38
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):15-33
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34-47
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):48-67
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW RENTY POŁOŻENIA NA REJONIZACJĘ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):68-79
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80-89
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA BUŁGARSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):90-99
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA METOD POPIERANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):100-108
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRACY KONI I TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):109-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):119-125
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW I CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):126-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):131-137
 
PRACA ORYGINALNA
 

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW OD SPRAW ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):138-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):155-158
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):159-161
 
Journals System - logo
Scroll to top