Archiwum
2/1953 vol. 4
 
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):1
 
PRACA ORYGINALNA

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):2
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY KOJARZENIA INTERESÓW OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):3–18
 
PRACA ORYGINALNA

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):19–25
 
PRACA ORYGINALNA

O KAPITALISTYCZNYM CHARAKTERZE PRYWATNEGO KREDYTU NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):26–48
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52–65
 
PRACA ORYGINALNA

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):66–85
 
PRACA ORYGINALNA

DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):99–109
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA PRZEDMIOTU EKONOMIK SZCZEGÓŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):110–122
 
PRACA ORYGINALNA

O PRZEDMIOCIE EKONOMIKI SOCJALISTYCZNEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):123–129