Autor Józef Zegar
 
PRACA ORYGINALNA
 

KWESTIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;367(2):16–30
 
WYSTĄPIENIE
 

BADANIA INSTYTUTU – RYS HISTORYCZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):10–29
 
PRACA ORYGINALNA
 

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):31–53
 
KRONIKA
 

RAPORT Z KONFERENCJI: SYSTEMS ANALYSIS 2015 (ANALIZA SYSTEMOWA 2015)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):188–192
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE W LATACH 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):39–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

PREMISES OF THE NEW AGRICULTURE ECONOMY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):3–25