Artykuły autora Augustyn Woś
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):3–20
PRACA ORYGINALNA

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):59–74
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):168–178
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):135–141
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA GEOGRAFICZNEGO UKŁADU CEN ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):25–42
PRACA ORYGINALNA

UWAGI O METODACH BADANIA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI I PODAŻY ZIEMIOPŁODÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;46(4):149–156
PRACA ORYGINALNA

ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):105–112
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA OKREŚLENIA ELASTYCZNOŚCI ZASIEWÓW PSZENICY W REJONIE POZNAŃSKO-BYDGOSKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;52(4):44–62
PRACA ORYGINALNA

ELASTYCZNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW (na przykładzie 4 województw)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):61–78
PRACA ORYGINALNA

BADANIA ELASTYCZNOŚCI KONSUMPCJI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;35(5):69–82
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE INDEKSU CEN ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;42(6):61–77
PRACA ORYGINALNA

OKREŚLANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI WE WZROŚCIE GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;39(3):66–82
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;38(2):48–67
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):63–76
PRACA ORYGINALNA

FOLKE DOVRING „LAND AND LABOR IN EUROPĘ 1900-1950

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):134–138
PRACA ORYGINALNA

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):120–126
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600