Author Zdzisław Grochowski
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19–38
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW POZIOMU I STRUKTURY PRODUKCJI ROLNEJ NA OPŁACALNOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):3–22
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY BADAŃ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):3–24
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE MIERZENIA INTENSYWNOŚCI I POZIOMU PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):23–38
 
RESEARCH PAPER
 

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH METOD LICZENIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):197–210
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):171–196
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ INTENSYFIKACJI GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH W LATACH 1958-1061

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):37–56
 
RESEARCH PAPER
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RSP W LATACH 1958-1962 W PORÓWNANIU Z WYNIKAMI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):153–202
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):73–90
 
RESEARCH PAPER
 

III. ANALIZA OPŁACALNOŚCI I DOCHODOWOŚCI PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;(dodatek)(3):80–112
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY ŚRODKÓW OBROTOWYCH A EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):21–38
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY OPŁACALNOŚCI MAŁYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):55–72
 
RESEARCH PAPER
 

KATEGORIE PRODUKCJI, NAKŁADÓW I DOCHODÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):109–114
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PRODUKCYJNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):19–38
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY INTENSYWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):3–32
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):15–36
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW I CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):126–130
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ I PRZYZAGRODOWEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):16–30
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):84–104
 
RESEARCH PAPER
 

O METODZIE OBLICZANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):17–35
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY WŁASNE I OPŁACALNOŚĆ RODUKCJI PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):64–74