Author Augustyn Woś
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):59–74
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168–178
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135–141
 
RESEARCH PAPER
 

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA GEOGRAFICZNEGO UKŁADU CEN ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):25–42
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O METODACH BADANIA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI I PODAŻY ZIEMIOPŁODÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):149–156
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):105–112
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OKREŚLENIA ELASTYCZNOŚCI ZASIEWÓW PSZENICY W REJONIE POZNAŃSKO-BYDGOSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):44–62
 
RESEARCH PAPER
 

ELASTYCZNOŚĆ UPRAWY ZIEMNIAKÓW (na przykładzie 4 województw)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):61–78
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA ELASTYCZNOŚCI KONSUMPCJI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):69–82
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE INDEKSU CEN ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):61–77
 
RESEARCH PAPER
 

OKREŚLANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI WE WZROŚCIE GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):66–82
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):48–67
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):63–76
 
RESEARCH PAPER
 

FOLKE DOVRING „LAND AND LABOR IN EUROPĘ 1900-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):134–138
 
RESEARCH PAPER
 

GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):120–126