Słowo kluczowe wieś
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYZYSK BIEDOTY WIEJSKIEJ PRZEZ KUŁAKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):67–83
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA I ANALIZA CZTERECH WYBRANYCH DO PORÓWNANIA WSI W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):127–133
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W DOBRA TRWAŁE NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;353(4):188–208
 
PRACA ORYGINALNA
 

BUŁGARSKA WIEŚ - ZAGADNIENIE ZRÓWNOWAŻENIA W PROCESIE TRANSFORMACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;351(2):125–138
 
PRACA ORYGINALNA
 

MAŁOPOLSKIE PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JAKO INSTRUMENT OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):160–169