Archiwum
3/1959 vol. 33
 
 
PRACA ORYGINALNA

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):0
 
PRACA ORYGINALNA

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):2
 
PRACA ORYGINALNA

O KIERUNKACH PRZEMIAN W ROLNICTWIE W WIEKU XIX I XX

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):3–15
 
PRACA ORYGINALNA

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):16–30
 
PRACA ORYGINALNA

OBRÓT ZIEMIĄ W POLSCE W LATACH 1948-1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):31–45
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW JAKOŚCI GRUNTÓW NA WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):46–62
 
PRACA ORYGINALNA

ZAROBKOWANIE CHŁOPÓW POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):63–71
 
PRACA ORYGINALNA

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):72–93
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94–104
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI INTENSYFIKACJI ROLNICTWA DUŃSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):105–122
 
PRACA ORYGINALNA

UWAGI NA TLE WSTĘPNEGO PROJEKTU PLANU PERSPEKTYWICZNEGO (W SPRAWIE ZASIĘGU UPRAWY KUKURYDZY)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):123–126
 
PRACA ORYGINALNA

SPÓŁDZIELNIE W STARYCH WSIACH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):127–130
 
PRACA ORYGINALNA

METODA RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ DOSTOSOWANA DO POTRZEB ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):131–134
 
PRACA ORYGINALNA

METODYKA USTALENIA NORMATYWÓW I WIELKOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):135–140
 
PRACA ORYGINALNA

RECENZJE I BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):141–152