Archiwum
1/1958 vol. 25
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASADY POLITYKI CEN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):3–28
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM GOSPODARCZY JAKO WYZNACZNIK STRUKTURY EKONOMICZNEJ ROLNICTWA W REJONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):29–61
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA METODY OZNACZANIA KIERUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):62–80
 
PRACA ORYGINALNA
 

POZNAWCZE DZIAŁANIA STATYSTYKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):81–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE I STATUTOWE W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):97–111
 
PRACA ORYGINALNA
 

O PROCESIE ROZDRABNIANIA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (1952-1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):112–124
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ŚWIATOWYM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):125–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W PRZEMYŚLE A W ROLNICTWIE KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):132–138
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIEŃ OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W KOŁCHOZACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):139–141
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ROLNICTWA RFN JAKO KRAJU PRZEMYSŁOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):142–145
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEMIANY W STRUKTURZE AGRARNEJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):146–156
 
PRACA ORYGINALNA
 

PODZIAŁ FRANCJI NA OKRĘGI ROLNICZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):157–158
 
PRACA ORYGINALNA
 

PO KONFERENCJI FAO W RZYMIE (XI - 1957)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):159–160